Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-864 Kraków

Al. Jana Pawła II 39a

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Filologia Angielska
Grafika reklamowa i multimedia
Cena za semestr od 2900zł od od od
Lingwistyka dla biznesu - NOWOŚĆ
Cena za semestr od 3450zł od od od
Lingwistyka dla biznesu w j. angielskim
Cena za semestr od 4100zł od od od
Psychologia
Cena za semestr od 2800zł od od od
Skandynawistyka: studia filologiczno – biznesowe
Cena za semestr od 3600zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Patron uczelni WSE

Patronem WSE jest bp. Józef Tischner. Był to utalentowany publicysta, wybitny filozof oraz ceniony przez innych duszpasterz przedstawiający obiektywnie współczesną rzeczywistość, bezlitosny w dyskusjach, ale i otwarty na opinie i przekonanych innych ludzi. Tischner był zdania, że szkoła ma przede wszystkim uczyć, wychowywać przez uczenie.

 

Opis Uczelni – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w KrakowiePowołana w 20003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak Wyższa Szkoła Europejska im Ks. Józefa Tischnera w Krakowie stanowi doskonałe miejsce do zgłębiania wiedzy przez studentów.

Działająca przy Wyższej Szkole Europejskiej im Ks. Józefa Tischnera Rada Patronacka Uczelni zrzeszająca wybitne jednostki zajmujące się dziedzinami związanymi z profilem szkoły, Norman Davies, Andrzej Zoll czy zmarli członkowie jak Czesław Miłosz, Tadeusz Mazowiecki czy bp Tadeusz Pieronek. Hasłem przewodnim uczelni jest Odkrywaj, Zmieniaj, Twórz.


 

Władze Uczelni – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Rektor – prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj
Kanclerz – Ewa Kotarba
Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych - dr Katarzyna Kopeć
p.o. Dziekana Wydziału Nauk o Poznaniu i Komunikacji Społecznej – dr Roksana Ulatowska
Prodziekan ds. kierunku Filologia – dr Katarzyna Papaja
Prodziekan ds. kierunku Lingwistyka dla biznesu  – dr Katarzyna Papaja
Prodziekan ds. kierunku Grafika - mgr Anna Treska - Siwoń
Prodziekan ds. kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe  - mgr Justyna Magiera
Prodziekan ds. kierunku Psychologia – dr Roksana Ulatowska
Kierownik Katedry Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem – prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec
Kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. Konrada Adenauera – dr hab. Arkadiusz Stempin

 

Lokalizacja uczelni


Wyższa Szkoła Europejska im Ks. Józefa Tischnera mieści się w sercu Krakowie, tj. na Starym Mieście przy ul. Jana Pawła II 39A, co ma ogromne znaczenie dla studentów. Bliskość Dworca Głównego w Krakowie powoduje, że przyjezdni studenci mogą szybko dostać się na dworzec. Ponadto w pobliżu uczelni znajduje się szereg punktów gastronomicznych, a także zwiedzanie zabytków Krakowa jest, na wyciągniecie ręki.

 

Struktura uczelniUczelnia umożliwia kształcenie na studiach I stopnia, drugiego stopnia oraz podyplomowych. Do wyboru są kierunki takie jak psychologia, filologia angielska, grafika reklamowa i multimedia, skandynawistyka, lingwistyka dla biznesu i wiele innych ciekawych i unikalnych w skali kraju kierunków. WSE stara się edukować swoich studentów w czterech wymiarach teoretycznym, umiejętności praktycznych z dzień będących w kręgu ich dziedzin, rozwijające również inne ich zainteresowania oraz bazując na współpracy międzynarodową między innymi uczelniami.

Studenci mają do wyboru siedemnaście specjalności poszerzających ich wiedzę i umiejętności. Władzom WSE zależy, aby kształcić cenionych i poszukiwanych na rynku specjalistów, doskonałych w swojej dziedzinie. Kierunku są dostosowywane do bieżących wymagań rynku pracy, a kierunki i specjalności tworzone są w porozumieniu z ekspertami z wielu różnych branż. Ponadto zajęcia są prowadzone w taki sposób, aby poszerzały wiedzę, ale również stosując interaktywne metody kształcenia jak gry strategiczne, symulacyjne czy case study.

 

Kontakt

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków 
tel. (12) 683 24 04
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Dział rekrutacji WSE na studia I i II stopnia
ul. Westerplatte 11, Kraków
tel. (12) 683 24 04
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl
http://www.wse.krakow.pl/pl/studia/

Dział rekrutacji na studia podyplomowe
Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie
ul. Św. Filipa 25, pokój F6
tel.: 012 683 24 60, 68, 77
fax.: 012 683 24 66
e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Dokumenty można także przesyłać na adres uczelni:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków z dopiskiem: Studia podyplomowe

Przeczytaj więcej o uczelni: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera