Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wrocław

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
» Zamówienia publiczne

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Program kierunku, wykładowcy - praktycy

Wykładowcy na studiach podyplomowych WSB we Wrocławiu to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm i eksperci w takich dziedzinach, jak administracja, bankowość, finanse, zarządzanie, logistyka, IT, sprzedaż i marketing, coaching i wiele innych. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w życiu gospodarczym.

Sprawdź:

 • opis kierunku
 • atuty i korzyści kierunku
 • program kierunku
 • opinię słuchacza, absolwenta lub kierownika merytorycznego kierunku
 • sylwetki wykładowców

  na stronie WSB we Wrocławiu.
 •  

  Zasady rekrutacji, opłaty

  Naukę na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu mogą podjąć wszyscy, którzy zdobyli wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskich lub magisterskie).

  Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji.

  Uczelnia prowadzi rekrutację on-line.

  Sprawdź ceny i aktualną promocję na studia podyplomowe WSB we Wrocławiu.

   

  Organizacja nauki

  W Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu organizacja zarówno procesu rekrutacji, jak i samego toku studiów pomyślana jest tak, aby jak najbardziej uprościć formalności oraz zaoszczędzić czas słuchaczy. Na studia można zapisać się przez internet, a w trakcie ich trwania można na bieżąco monitorować wszystkie przydatne informacje w wewnętrznym systemie komunikacji – Extranecie.

  Organizacja zjazdów
  Zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 15.30, średnio co 2 tygodnie. Studia obejmują 8-15 miesięcy nauki i 8-20 weekendowych zjazdów (w zależności od wybranego kierunku studiów). Całoroczny harmonogram zjazdów słuchacze otrzymują na pierwszym spotkaniu.

  Kierownik studiów
  Każdy kierunek studiów ma zapewnioną opiekę kierownika merytorycznego, czyli osoby odpowiedzialnej za organizację procesu dydaktycznego. Kierownik przygotowuje programy studiów i kompletuje kadrę dydaktyczną. Odpowiada także za jakość przygotowanych materiałów i służy radą słuchaczom.

  Extranet
  Extranet to wewnętrzny system internetowy, dzięki któremu słuchacze z każdego miejsca przez 24 godziny na dobę mogą sprawdzić ważne informacje z Uczelni. Zapewnia on dostęp do materiałów dydaktycznych i zasobów bibliotecznych, kontakt z wykładowcami czy możliwość pobrania wzorów dokumentów i formularzy. Dzięki temu większość spraw można załatwić jednym kliknięciem, a tym samym – oszczędzić czas.

  Materiały dydaktyczne
  Słuchacze na każdych zajęciach otrzymują zestaw materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców. Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz zadania do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te, zawierające przykłady z praktyki gospodarczej, są często pomocne w późniejszej pracy zawodowej.

  Opinie słuchaczy
  Uczelnia dba o przyjazną obsługę procesu dydaktycznego. Słuchacze studiów podyplomowych 2 razy w roku oceniają wykładowców, wypełniając specjalną ankietę. Pozwala to na bieżące dostosowywanie programów zajęć do potrzeb słuchaczy i zapewnienie jak najwyższej jakości całego procesu kształcenia.

  Świadectwo ukończenia studiów
  Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego, najczęściej w formie testu, lub przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Zakwaterowanie
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ma zawarte porozumienia z wybranymi hotelami w mieście, dzięki czemu sluchacze mogą korzystąć z usług hotelowych na preferencyjnych warunkach. Ponadto Uczelnia oferuje pomoc w rezerwacji noclegów.

  Biblioteka WSB we Wrocławiu
  Uczelnia posiada własną bibliotekę, której księgozbiór liczy ponad 87 000 pozycji oraz 120 tytułów specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych. Jest to jedna z największych bibliotek wśród niepublicznych szkół wyższych w Polsce, oferująca najnowszą literaturę o szeroko rozumianej tematyce biznesowej. Każdy słuchacz może bezpłatnie wypożyczyć podręczniki na okres trwania nauki. Biblioteka posiada komputerowy katalog zbiorów publikowany w internecie oraz dostęp do katalogów on-line innych bibliotek. W czytelni znajdują się samodzielne stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. W trakcie roku akademickiego biblioteka WSB otwarta jest we wszystkie dni tygodnia.