Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Kraków

31-120 Kraków

Al. Mickiewicza 21

ikonka email do uczelni

podyplomowe.ur.krakow.pl/

email:

biurokarier@ur.krakow.pl
Studium podyplomowe wiedzy o Unii Europejskiej "Agro-Unia" (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny) Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny) Hodowla i rozród zwierząt futerkowych (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt) Podstawy ekonomiczne, technologiczne i hodowlane nowoczesnej produkcji mleka i wołowiny (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt) Aktualne formy hodowli i użytkowania koni (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt) Rozwój infrastruktury sanitarnej a ochrona i kształtowanie środowiska wiejskiego (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji) Rozwój obszarów wiejskich i nieruchomości - polityka rozwoju, fundusze (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji) Zagrożenia powodziowe, techniczne i nietechniczne systemy ochrony  (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji) Systemy gospodarki odpadami w gminach (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji) Zagrożenia biologiczne w budynkach (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami(Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji) Zarządzanie nieruchomościami(Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji) Wycena nieruchomości (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji) Studium podyplomowego genetyki i selekcji drzew leśnych (Wydział Leśny) Podyplomowe studium ochrony przyrody i środowiska im. S. Myczkowskiego (Wydział Leśny) Plantacyjna uprawa drzew i krzewów szybkorosnących (Wydział Leśny) Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego (Wydział Leśny) Studium podyplomowe użytkowania lasu i transportu leśnego (Wydział Leśny) Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny (Wydział Leśny) Agrobiologiczne warunki produkcji warzyw i owoców o wysokiej wartości biologicznej(Wydział Ogrodniczy) Ochrona i pielęgnacja zieleni miejskiej  (Wydział Ogrodniczy) Studia podyplomowe terenów zieleni (Wydział Ogrodniczy) Analiza instrumentalna w ocenie jakości żywności (Wydział Technologii Żywności) Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym (Wydział Technologii Żywności) Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym (Wydział Technologii Żywności) Jakość żywności i systemy jej gwarantowania (Wydział Technologii Żywności) Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki) Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki) Auditing i certyfikacja energetyczna budynków(Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki) Florystyka (Ogrodniczy)
Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Studium podyplomowe wiedzy o Unii Europejskiej "Agro-Unia" (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
Hodowla i rozród zwierząt futerkowych (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
Podstawy ekonomiczne, technologiczne i hodowlane nowoczesnej produkcji mleka i wołowiny (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
Aktualne formy hodowli i użytkowania koni (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
Rozwój infrastruktury sanitarnej a ochrona i kształtowanie środowiska wiejskiego (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
Rozwój obszarów wiejskich i nieruchomości - polityka rozwoju, fundusze (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
Zagrożenia powodziowe, techniczne i nietechniczne systemy ochrony  (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
Systemy gospodarki odpadami w gminach (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
Zagrożenia biologiczne w budynkach (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami(Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
Zarządzanie nieruchomościami(Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
Wycena nieruchomości (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)
Studium podyplomowego genetyki i selekcji drzew leśnych (Wydział Leśny)
Podyplomowe studium ochrony przyrody i środowiska im. S. Myczkowskiego (Wydział Leśny)
Plantacyjna uprawa drzew i krzewów szybkorosnących (Wydział Leśny)
Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego (Wydział Leśny)
Studium podyplomowe użytkowania lasu i transportu leśnego (Wydział Leśny)
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny (Wydział Leśny)
Agrobiologiczne warunki produkcji warzyw i owoców o wysokiej wartości biologicznej(Wydział Ogrodniczy)
Ochrona i pielęgnacja zieleni miejskiej  (Wydział Ogrodniczy)
Studia podyplomowe terenów zieleni (Wydział Ogrodniczy)
Analiza instrumentalna w ocenie jakości żywności (Wydział Technologii Żywności)
Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym (Wydział Technologii Żywności)
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym (Wydział Technologii Żywności)
Jakość żywności i systemy jej gwarantowania (Wydział Technologii Żywności)
Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki)
Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki)
Auditing i certyfikacja energetyczna budynków(Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki)
Florystyka (Ogrodniczy)

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Inne uczelnie w regionie

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia I i II stopnia

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(+48 12) 662 60 14

fax.:

(+48 12) 637 22 43

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe