Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie

71-011 Szczecin

ul. Mieszka I 61c

tel.:

91 48 38 164

ikonka email do uczelni

Socjoterapia
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Mediacje i negocjacje
Metodyka pracy kuratora sądowego
Pedagogika teatru
Pedagogika kultury
Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy
Etyka i edukacja filozoficzna
Doradztwo zawodowe i personalne
Przygotowanie do życia w rodzinie
Nauczanie języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym i przedszkolnym
Nauczanie języka niemieckiego na etapie wczesnoszkolnym i przedszkolnym
Surdopedagogika
Oligofrenopedagogika
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja techniczna
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Marketing i public relations
Edukacja dla bezpieczeństwa
Rachunkowość i finanse dla początkujących
Ekonomika zarządzania w hotelarstwie i turystyce
Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z Unii Europejskiej
Logistyka i spedycja w firmie
Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
Psychologia w biznesie
Komunikacja w biznesie
Komunikacja w biznesie - język niemiecki
Tłumaczenia pisemne i ustne (j. angielski)
Komunikacja w biznesie - język niemiecki
Komunikacja w biznesie
Psychologia w biznesie
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Pedagogika szkolna
Pedagogika przedszkolna
Tłumaczenia pisemne i ustne - j. niemiecki
Pedagogika nauczycielska - Przygotowanie pedagogiczne
Resocjalizacja i profilaktyka uzależnień
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Edukacja seksualna i prorodzinna
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w