Społeczna Akademia Nauk - Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg

ul. Kasprowicza 3

tel.:

94 35 20 072

ikonka email do uczelni

kolobrzeg@spoleczna.pl

Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Coaching (Psychologia)
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w jednostkach finansów publicznych
Prawo pracy i kadr
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość
Wycena nieruchomości
Zarządzanie kryzysowe