Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

64-100 Leszno

ul. Mickiewicza 5

tel.:

65 529 60 93

ikonka email do uczelni

doskonalenie@pwsz.edu.pl

Animacja i pedagogika czasu wolnego - studia podyplomowe doskonalące
Automatyka przemysłowa - studia podyplomowe doskonalące
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - studia podyplomowe doskonalące
Ekonomia przedsiębiorstw - Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem branży motoryzacyjnej - studia podyplomowe doskonalące
Europejskie dziedzictwo kulturowe - wiedza o kulturze - studia podyplomowe doskonalące
Europejskie dziedzictwo kulturowe - wiedza o kulturze - studia podyplomowe kwalifikacyjne
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna - studia podyplomowe kwalifikacyjne
Historia i społeczeństwo, historia i wiedza o społeczeństwie - studia podyplomowe kwalifikacyjne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia podyplomowe kwalifikacyjne
Komunikacja biznesowa w języku angielskim - studia podyplomowe doskonalące
Międzykulturowa komunikacja w biznesie - studia podyplomowe doskonalące
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii - studia podyplomowe doskonalące
Socjoterapia - studia podyplomowe kwalifikacyjne
Studia pedagogiczne - studia podyplomowe kwalifikacyjne
Studia podyplomowe z Agrobiznesu - studia podyplomowe doskonalące
Terapia pedagogiczna - studia podyplomowe kwalifikacyjne
Turystyka wiejska i agroturystyka - studia podyplomowe doskonalące
Turystyka zrównoważona w gminie - studia podyplomowe doskonalące
Wychowanie Fizyczne dla nauczycieli - studia podyplomowe kwalifikacyjne
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - studia podyplomowe kwalifikacyjne
Zajęcia techniczne dla nauczycieli - studia podyplomowe kwalifikacyjne

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Animacja i pedagogika czasu wolnego - studia podyplomowe doskonalące 850 zł
Automatyka przemysłowa - studia podyplomowe doskonalące 1450 zł
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - studia podyplomowe doskonalące 950 zł
Ekonomia przedsiębiorstw - Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem branży motoryzacyjnej - studia podyplomowe doskonalące 2000 zł
Europejskie dziedzictwo kulturowe - wiedza o kulturze - studia podyplomowe doskonalące 1200 zł
Europejskie dziedzictwo kulturowe - wiedza o kulturze - studia podyplomowe kwalifikacyjne 1200 zł
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna - studia podyplomowe kwalifikacyjne 900 zł
Historia i społeczeństwo, historia i wiedza o społeczeństwie - studia podyplomowe kwalifikacyjne 1200 zł
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia podyplomowe kwalifikacyjne 1200 zł
Komunikacja biznesowa w języku angielskim - studia podyplomowe doskonalące 1100 zł
Międzykulturowa komunikacja w biznesie - studia podyplomowe doskonalące 850 zł
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii - studia podyplomowe doskonalące 1000 zł
Socjoterapia - studia podyplomowe kwalifikacyjne 850 zł
Studia pedagogiczne - studia podyplomowe kwalifikacyjne 800 zł
Studia podyplomowe z Agrobiznesu - studia podyplomowe doskonalące 1250 zł
Terapia pedagogiczna - studia podyplomowe kwalifikacyjne 850 zł
Turystyka wiejska i agroturystyka - studia podyplomowe doskonalące 1300 zł
Turystyka zrównoważona w gminie - studia podyplomowe doskonalące 850 zł
Wychowanie Fizyczne dla nauczycieli - studia podyplomowe kwalifikacyjne 1100 zł
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - studia podyplomowe kwalifikacyjne 850 zł
Zajęcia techniczne dla nauczycieli - studia podyplomowe kwalifikacyjne 1500 zł
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w