Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-158 Kraków

ul. Krowoderska 73

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
  » Diagnostyka Dietetyczna i Systemy Żywienia

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

DIAGNOSTYKA DIETETYCZNA I SYSTEMY ŻYWIENIA

Planowane efekty kształcenia w zakresie Diagnostyki Dietetycznej i Systemów Żywienia dotyczą nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie diagnostyki dietetycznej i alternatywnych systemów żywienia oraz profilaktyki zdrowotnej, w tym oceny profilu psychometabolicznego człowieka oraz opracowania indywidualnej strategii profilaktyki zdrowotnej. Celem studiów jest także nabycie umiejętności praktycznego radzenia sobie ze stresem fizycznym i psychoemocjonalnym oraz prawidłowego komponowania posiłków zgodnie z zasadami analizy typów psychometabolicznych. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia poradnictwa żywieniowego i dietetycznego oraz profilaktyki zdrowotnej osób indywidualnych.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie

diagnostyki dietetycznej i alternatywnych systemów żywienia
profilaktyki zdrowotnej, w tym oceny profilu psychometabolicznego człowieka oraz opracowania indywidualnej strategii profilaktyki zdrowotnej
wschodnich systemów profilaktyki zdrowia
rozpoznawania tzw. typów psychometabolicznych oraz układania strategii profilaktyki zdrowotnej
praktycznego posługiwania się metodami funkcjonalnej oceny stanu zdrowia fizycznego i psychicznego
nabycia umiejętności praktycznego radzenia sobie ze stresem fizycznym i psychoemocjonalnym oraz prawidłowego komponowania posiłków zgodnie z zasadami analizy typów psychometabolicznych
promocji zdrowia z uwzględnieniem wpływu różnorodnych czynników zdrowotnych.

Obszar działalności zawodowej

poradnie dietetyczne,
publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego,
ośrodki SPA, gabinety odnowy biologicznej, domy opieki społecznej i inne.