Akademia Ignatianum w Krakowie

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-501 Kraków

ul. Kopernika 26

ikonka email do uczelni

www.ignatianum.edu.pl

email:

podyplomowe@ignatianum.edu.pl
  » PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
  » PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Inne uczelnie w regionie

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia I i II stopnia

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(+48 12) 662 60 14

fax.:

(+48 12) 637 22 43

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wrocław

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Gagarina 11

ikonka telefon do uczelni
tel.:

56 611-40-10

fax.:

56 654-29-48, 654-29-44

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska
Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznego
Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej
Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy
Studia podyplomowe w zakresie logopedii
Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów
Studia podyplomowe w zakresie Gender
Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich leaderów biznesu
Studia podyplomowe w zakresie decyzji menedżerskich
Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych
Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi
Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania biznesem i finansów
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska akademia menedżera służby zdrowia”
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania w regionie z wykorzystaniem informacji i narzędzi statystycznych
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją
Studia podyplomowe w zakresie etnologii
Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania Informacją
Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
Studia podyplomowe w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych dla oficerów Wojska Polskiego
Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej
Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej
Studia podyplomowe w zakresie postępowania administracyjnego
Studia podyplomowe w zakresie prawa bankowego i bankowości
Studia podyplomowe w zakresie prawa dowodowego dla biegłych
Studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego
Studia podyplomowe w zakresie prawa i finansów samorządowych
Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego
Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego
Studia podyplomowe w zakresie prawa prawa pracy
Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych
Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Studia podyplomowe w zakresie bioetyki
Studia podyplomowe w zakresie controllingu biznesowego „Business Controlling”
Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)
Studia podyplomowe w zakresie edytorstwa komputerowego
Studia podyplomowe w zakresie etyki: podstawy-kierunki-problemy
Studia podyplomowe w zakresie fizyki, astronomii i zastosowania komputerów
Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego
Studia podyplomowe w zakresie IT w językach obcych
Studia podyplomowe w zakresie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym
Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji militariów z okresu I i II wojny światowej
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych - metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkło
Studia podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych
Studia podyplomowe w zakresie nauczania historii
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego
Studia podyplomowe w zakresie nauczania przyrody i fizyki współczesnej
Studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie
Studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie
Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii
Studia podyplomowe w zakresie organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym
Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej
Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego
Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania nauczycielskiego
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym
Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej
Studia podyplomowe w zakresie sztuki i kultury w mediach: praktyki analizy współczesnej kultury wizualnej
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie turystyki krajów biblijnych
Studia podyplomowe w zakresie tworzenia startupu "AKADEMIA SKUTECZNEGO BIZNESU"
Studia podyplomowe w zakresie witrażownictwa i szkła artystycznego
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania "Executive Master of Business Administration"
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością "MENEDŻER JAKOŚCI"
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania majątkiem "WEALTH MANAGEMENT"
Studia podyplomowe w zakresie zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkolnym nauczaniu religii

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne