Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Medycyny Weterynaryjnej
    - Weterynaria
Cena za semestr od od od 6000zł od
    - Weterynaria w jęz. angielskim
Cena za semestr od od od 4000 EURzł od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Weterynaria

Współczesna medycyna weterynaryjna stanowi zespół nauk powiązanych z naukami rolniczymi. Liczne zadania nauki i praktyki weterynaryjnej sprowadzają się do dwóch głównych celów: zachowania zdrowia i maksymalnej zdolności produkcyjnej zwierząt gospodarskich oraz ochrony zdrowia człowieka. Cele te realizuje lecznictwo i profilaktyka oraz zwalczanie u zwierząt chorób zaraźliwych, które mogą zagrażać człowiekowi (zoonozy) i kontrola sanitarna środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Szerokie podstawy z zakresu nauk biologicznych są konieczne zarówno w czasie studiów na kierunku weterynaria, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Lekarze medycyny weterynaryjnej mogą być zatrudniani zarówno w służbie państwowej, jak i w prywatnej praktyce lekarsko-weterynaryjnej.

 

Weterynaria w języku angielskim

The course awarded with the EAEVE certificate attesting the highest standards of education in Europe assures the candidates of the best choice for veterinary course. Students while studying Veterinary Medicine obtain knowledge of the subjects belonging to the general and basic groups, which corresponds with general academic profile of education, then they have clinical subjects. The student takes the compulsory practice and clinical internships, through which he acquires practical skills used in veterinary profession. Conducting species oriented training, clinical internships and the opportunity to choose items from a group of elective subjects allow students to clarify and adjust the acquired knowledge and skills to the future practical profession. The theoretical knowledge in the field of veterinary science during the first four years of study provides a basis for practical training in the final years of study. Professional specialization can be continued during PhD studies, postgraduate studies and specialization courses for veterinarians.

Szczegółowe informacje >>>