Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu (Kierunek Zarządzanie - studia prowadzone metodą projektową)

Wrocław

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Zarządzanie - studia prowadzone metodą projektową

    - E-commerce i analityka internetowa NOWOŚĆ

    - Innowacje w biznesie NOWOŚĆ

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne