Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu (Kierunek Zarządzanie - studia dofinansowane z EFS 2.0)

Wrocław

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Zarządzanie - studia dofinansowane z EFS 2.0

    - Grafika komputerowa w reklamie

    - Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim

    - Trendy & design w marketingu

    - Zarządzanie małą i średnią firmą

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne