Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu (Kierunek Prawo w biznesie - studia dofinansowane z EFS 2.0)

Wrocław

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Prawo w biznesie - studia dofinansowane z EFS 2.0

    - Mediacje i arbitraż NOWOŚĆ

    - Prawo w zarządzaniu

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne