Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu (Kierunek Inżynieria zarządzania - studia dualne)

Wrocław

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Inżynieria zarządzania - studia dualne

    - Inżynieria jakości w produkcji i usługach

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne