Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu (Kierunek Informatyka )

Wrocław

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Informatyka

    - Inżynieria sieci, systemów i bezpieczeństwa IT NOWOŚĆ

    - Programista aplikacji w chmurze

    - Programowanie aplikacji VR/AR w unity 3D

    - SAP – Zintegrowane systemy informatyczne

    - Software Development (ANG) NOWOŚĆ

    - Tester oprogramowania

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne