Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu (Kierunek Filologia (specjalność: filologia angielska))

Wrocław

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Filologia (specjalność: filologia angielska)

    - Język angielski z językiem hiszpańskim

    - Translatoryka

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne