SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu (Kierunek Psychologia dla magistrów i licencjatów)

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

53-238 Wrocław

ul. Ostrowskiego 30

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Psychologia dla magistrów i licencjatów

    - spec. Psychologia biznesu

    - spec. Psychologia kliniczna

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Psychologia dla magistrów i licencjatów
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 4680 semestr