Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT (Kierunek Informatyka - st. II stopnia)

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

54-239 Wrocław

ul. ks. Marcina Lutra 4 (dawna Wejherowska 28)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Informatyka - st. II stopnia
    - spec. Grafika Komputerowa
Cena za semestr od od od od 2970zł
    - spec. Programowanie
Cena za semestr od od od od 2970zł
    - spec. Sieci Komputerowe i Systemy Teleinformatyczne
Cena za semestr od od od od 2970zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Informatyka - st. II stopnia
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2970 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2970 semestr

Zasady Rekrutacji

Studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) Kandydaci na studia winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Informatyki następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy odpis dyplomu inżyniera lub licencjata wraz z suplementem do dyplomu potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej kserokopię dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu 4 zdjęcia legitymacyjne umowę w dwóch egzemplarzach, załącznik, oświadczenie RODO Uwaga! Dla naszych absolwentów obniżone czesne! Należy dostarczyć: umowę w dwóch egzemplarzach oraz powyżej wyszczególnione dokumenty.