Wyższa Szkoła Filologiczna (WSF) we Wrocławiu (Kierunek Anglistyka)

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

50-335 Wrocław

ul. Sienkiewicza 32

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Anglistyka

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne