Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu (Kierunek Zarządzanie - st. I stopnia licencjackie)

Wrocław

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Zarządzanie - st. I stopnia licencjackie

    - spec. Zarządzanie przedsiębiorstwem

    - spec. Zarządzanie produktem

    - spec. Zarządzanie kryzysowe

    - spec. Zarządzanie projektami

    - spec. Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kierunki studiów w MWSLiT