Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu (Kierunek STUDIA DUALNE Transport - st. I stopnia licencjackie)

Wrocław

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » STUDIA DUALNE Transport - st. I stopnia licencjackie

    - spec. Spedycja i ubezpieczenia transportowe

    - spec. Zarządzanie firmą transportową

    - spec. Organizacja transportu specjalnego

    - spec. Zarządzanie w transporcie kolejowym

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kierunki studiów w MWSLiT