Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu (Kierunek Logistyka - st. dedykowane pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych)

Wrocław

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Logistyka - st. dedykowane pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych

    - spec. Logistyka procesów ratowniczych

    - spec. Logistyka służb mundurowych

    - spec. Logistyka w bezpieczeństwie

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kierunki studiów w MWSLiT