Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu (Kierunek STUDIA DUALNE Logistyka - st. I stopnia inżynierskie)

Wrocław

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » STUDIA DUALNE Logistyka - st. I stopnia inżynierskie

    - spec. Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw

    - spec. Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kierunki studiów w MWSLiT