Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu (Kierunek STUDIA DUALNE Logistyka - st. I stopnia licencjackie)

Wrocław

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » STUDIA DUALNE Logistyka - st. I stopnia licencjackie

    - spec. Logistyka produkcji

    - spec. Logistyka zakupów

    - spec. Logistyka handlu i dystrybucji

    - spec. Systemy logistyczne

    - spec. Bezpieczeństwo w transporcie

    - spec. Logistyka Humanitarna

    - spec. Logistyka w awiacji

    - spec. Zarządzanie łańcuchem dostaw w branży automotive

    - spec. Zarządzanie odpadami w branży automotive

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kierunki studiów w MWSLiT