Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT (Kierunek Zarządzanie)

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

01-447 Warszawa

ul. Newelska 6

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Zarządzanie
    - e-Marketing
Cena za semestr od 1800zł od od od
    - Zarządzanie bezpieczeństwem
Cena za semestr od 1800zł od od od
    - Zarządzanie informacjami
Cena za semestr od 1800zł od od od 1800zł
    - Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Cena za semestr od 1800zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Zarządzanie
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 1800 semestr