Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT (Kierunek Informatyczne Techniki Zarządzania)

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

01-447 Warszawa

ul. Newelska 6

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Informatyczne Techniki Zarządzania

    - Informatyka stosowana

    - Zarządzanie projektami

    - Inżynieria procesów biznesowych

    - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

    - Zarządzanie w IT

    - Geoinformatyka

    - Technologia blockchain w biznesie
Cena za semestr od od od od 3000zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Informatyczne Techniki Zarządzania
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2300 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2300 semestr