Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ) (Kierunek Budownictwo)

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

00-792 Warszawa

ul. Olszewska 12

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Budownictwo

    - spec. Architektura w budownictwie

    - spec. Budownictwo kolejowe

    - spec. Energooszczędne technologie w budownictwie

    - spec. Konstrukcje budowlane

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Budownictwo
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 3240 miesiąc
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2940 miesiąc