Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ) (Kierunek Architektura Krajobrazu )

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

00-792 Warszawa

ul. Olszewska 12

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Architektura Krajobrazu

    - spec. Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej

    - spec. Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Architektura Krajobrazu
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 3240 miesiąc
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2940 miesiąc