SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań (Kierunek Architektura (School of Form))

Poznań

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Architektura (School of Form)

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Architektura (School of Form)
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2390 semestr