SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań (Kierunek Psychologia dla magistrów i licencjatów*)

Poznań

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Psychologia dla magistrów i licencjatów*

    - Psychologia kliniczna

    - Psychologia marketingu i reklamy

    - Psychologia ogólna

    - Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego

    - Psychologia zarządzania

    - Psychologia zdrowia

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

WIĘCEJ O KIERUNKU