SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań (Kierunek Wzornictwo (School of Form))

Poznań

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Wzornictwo (School of Form)

    - Communication design

    - Design in English

    - Domestic design

    - Fashion design

    - Industrial design

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Więcej o kierunku

 

WIĘCEJ O KIERUNKU