SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań (Kierunek Prawo)

Poznań

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Prawo

    - Prawo administracyjne

    - Prawo cywilne

    - Prawo gospodarcze

    - Prawo karne

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

WIĘCEJ O KIERUNKU