Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek Computer Science – BSc. degree program )

Poznań

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Computer Science – BSc. degree program

    - Mobile Software Developer

    - Virtual Reality and Multimedia

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne