Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek Psychologia w biznesie)

Poznań

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Psychologia w biznesie

    - Psychologia marketingu i nowych mediów

    - Psychologia menedżera i organizacji

    - Psychologia negocjacji i mediacji

    - Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji

    - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne