Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek Handel międzynarodowy)

Poznań

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Handel międzynarodowy

    - Biznes międzynarodowy

    - Foreign Trade of Small and Medium – sized Enterprises

    - Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstw

    - International business

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne