Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek Zarządzanie)

Poznań

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Zarządzanie

    - Coaching i rozwój zawodowy

    - Wycena i zarządzanie nieruchomościami

    - Zarządzanie marketingowe

    - Zarządzanie przedsiębiorstwem
Cena za semestr od 2475zł od od od 2475zł

    - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne