Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek Turystyka i rekreacja )

Poznań

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Turystyka i rekreacja

    - Gastronomia z dietetyką

    - Hotelarstwo

    - Obsługa ruchu lotniczego

    - Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek

    - Promocja zdrowia, SPA, wellness

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne