Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek Prawo )

Poznań

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Prawo

    - Działalność organów w administracji publicznej

    - Prawo w obrocie gospodarczym

    - Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne