Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Poznaniu (Kierunek St. jednolite magisterskie - Prawo )

Poznań

61-874 Poznań

al. Niepodległości 2

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » St. jednolite magisterskie - Prawo
    - Działalność organów w administracji publicznej
Cena za semestr od od od 2475zł od
    - Prawo w obrocie gospodarczym
Cena za semestr od od od 2475zł od

    - Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
St. jednolite magisterskie - Prawo
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2475 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2475 semestr
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły