Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Poznaniu (Kierunek St. inżynierskie - Inżynieria zarządzania)

Poznań

61-874 Poznań

al. Niepodległości 2

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » St. inżynierskie - Inżynieria zarządzania

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

    - Inżynieria ekologiczna i ekoenergetyka

    - Inżynieria zarządzania jakością

    - Inżynieria zarządzania procesami produkcji

    - Production Management

    - Quality Management

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
St. inżynierskie - Inżynieria zarządzania
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2475 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2475 semestr
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły