Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek Inżynieria zarządzania)

Poznań

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Inżynieria zarządzania

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

    - Inżynieria ekologiczna i ekoenergetyka

    - Inżynieria zarządzania procesami produkcji

    - Production Management

    - Quality Management

    - Zarządzanie jakością

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne