Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek Administracja)

Poznań

61-874 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Administracja

    - Administracja gospodarcza

    - Administracja i finanse samorządowe

    - Administracja nowoczesnego miasta

    - Administracja publiczna

    - Administracja w służbie zdrowia

    - Administracja w wymiarze sprawiedliwości

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne