Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Poznaniu (Kierunek St. I stopnia - Bezpieczeństwo wewnętrzne)

Poznań

61-874 Poznań

al. Niepodległości 2

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » St. I stopnia - Bezpieczeństwo wewnętrzne

    - Kryminalistyka

    - Służby mundurowe i porządek publiczny

    - Wywiad gospodarczy

    - Zarządzanie kryzysowe

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
St. I stopnia - Bezpieczeństwo wewnętrzne
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2125 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2125 semestr
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły