Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne)

Poznań

61-874 Poznań

al. Niepodległości 2

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Bezpieczeństwo wewnętrzne

    - Kryminalistyka

    - Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

    - Służby mundurowe i porządek publiczny

    - Zarządzanie kryzysowe

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne