Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek Informatyka)

Poznań

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Informatyka

    - Bezpieczeństwo systemów informatycznych

    - E-commerce

    - Grafika i multimedia

    - Mobile Software Developer

    - Programowanie

    - Virtual Reality and Multimedia

    - Wdrażanie systemów informatycznych SAP

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne