Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Poznaniu (Kierunek St. II stopnia - Turystyka i rekreacja)

Poznań

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » St. II stopnia - Turystyka i rekreacja
    - Marketing regionów - nowość
Cena za semestr od od od od 2325zł
    - Menedżer hotelarstwa
Cena za semestr od od od od 2325zł
    - Menedżer obiektów gastronomicznych (nowość)
Cena za semestr od od od od 2325zł
    - Menedżer SPA i Wellness
Cena za semestr od od od od 2325zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
St. II stopnia - Turystyka i rekreacja
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2325 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2325 semestr

Prawo w biznesie

Dlaczego warto wybrać Prawo w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu?

- 3-letnie studia prawnicze dające możliwości zdobycia wiedzy prawniczej i biznesowej.
- kierunek otwierający wiele ścieżek – Po ukończeniu kierunku absolwent może poszerzać wiedzę na studiach z zakresu zarządzania, marketingu, administracji, zdobywając w ten sposób wyjątkowe kompetencje.
- studia prawnicze starannie zaprojektowane na podstawie badań potrzeb przedsiębiorców.
- kierunek przygotowujący praktycznie do pracy w konkretnej branży gospodarki, z którą wiążesz swoje plany zawodowe.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

- wykorzystać przepisy prawne z zakresu między innymi: prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i finansowego, prawa pracy i prawa międzynarodowego
- uczestniczyć w procesie pozyskiwania funduszy UE dla celów prowadzonej działalności
- stosować przepisy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie
- interpretować regulacje prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym wchodzenia na nowe rynki, ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony patentowej, ochrony danych osobowych
- obsługiwać spółki prawa handlowego i organy tych spółek, takie jak rada nadzorcza, zarząd, zgromadzenie wspólników.

 

Zarządzanie ze studiami podyplomowymi

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu?

-Zarządzanie to kierunkiem dla osób o zdolnościach przywódczych i organizacyjnych, którzy myślą strategicznie i są gotowi do podejmowania ryzyka.
-Kierunek przygotowuje do prowadzenia własnej firmy, przejęcia i rozwijania biznesu rodzinnego, a także do pracy w przedsiębiorstwach z różnych branż
-Kierunek Zarządzanie objęty jest Programem Partnerstwa Biznesowego. Partnerami biznesowymi kierunku są firmy BCC Loża Wielkopolski, International Project Management Polska, Wielkopolski Związek Pracodawców
-Jako student WSB będziesz miał okazję wziąć udział w Targach Pracy -
-Jako student WSB będziesz mógł skorzystać z profesjonalnego, darmowego coachingu dla studentów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

-zarządzać małym i średnim przedsiębiorstwem
-pełnić role menedżerskie w przyszłej pracy zawodowej
-rozpoznawać przyczyny i reakcję na sytuacje trudne w organizacji
-podejmować właściwe decyzje w zakresie skutecznego wykorzystywania różnych instrumentów: finansowych, administracyjnych, marketingowych, służących rozwojowi
społeczno-gospodarczemu na danym obszarze.

Sprawdź szczegóły kierunku na stronie WSB w Poznaniu

 

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły