Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek Turystyka i rekreacja)

Poznań

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Turystyka i rekreacja

    - Menedżer hotelarstwa i gastronomii

    - Menedżer imprez rekreacyjno-sportowych

    - Menedżer SPA i Wellness

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Prawo w biznesie

Dlaczego warto wybrać Prawo w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu?

- 3-letnie studia prawnicze dające możliwości zdobycia wiedzy prawniczej i biznesowej.
- kierunek otwierający wiele ścieżek – Po ukończeniu kierunku absolwent może poszerzać wiedzę na studiach z zakresu zarządzania, marketingu, administracji, zdobywając w ten sposób wyjątkowe kompetencje.
- studia prawnicze starannie zaprojektowane na podstawie badań potrzeb przedsiębiorców.
- kierunek przygotowujący praktycznie do pracy w konkretnej branży gospodarki, z którą wiążesz swoje plany zawodowe.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

- wykorzystać przepisy prawne z zakresu między innymi: prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i finansowego, prawa pracy i prawa międzynarodowego
- uczestniczyć w procesie pozyskiwania funduszy UE dla celów prowadzonej działalności
- stosować przepisy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie
- interpretować regulacje prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym wchodzenia na nowe rynki, ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony patentowej, ochrony danych osobowych
- obsługiwać spółki prawa handlowego i organy tych spółek, takie jak rada nadzorcza, zarząd, zgromadzenie wspólników.

 

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi

Dlaczego warto wybrać studia II stopnia ze studiami podyplomowymi w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu?

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi to innowacyjna oferta, dzięki której studiujesz jednocześnie na wybranym kierunku studiów magisterskich oraz studiach podyplomowych.

Dwa dyplomy w dwa lata
Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, uzyskaniem dyplomu magistra i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Uzyskujesz dzięki temu dodatkowe argumenty w CV za tym, że jesteś osobą aktywną i nastawioną na rozwój, co zwiększa Twoje szanse na rynku pracy.

Oszczędność czasu i pieniędzy
Studia II stopnia z podyplomowymi to dla Ciebie szansa na prawdziwą oszczędność czasu i pieniędzy. Płacisz tylko jedno czesne, które jest korzystniejsze cenowo niż wybór tych studiów każdych z osobna.


Zajęcia w ramach studiów podyplomowych realizowane są jednocześnie z tymi, w ramach studiów magisterskich i kończysz obie formy studiów w tym samym czasie. Jest to duża oszczędność czasu poświęconego na rozwój.

Kierunki studiów II stopnia z podyplomowymi
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie
Zarządzanie- studia online