Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Poznaniu (Kierunek St. II stopnia ze studiami podyplomowymi - Zarządzanie)

Poznań

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » St. II stopnia ze studiami podyplomowymi - Zarządzanie
    - Coaching i rozwój zawodowy z SP psychologia zarządzania
Cena za semestr od od od od 2975 złzł
    - Zarządzanie marketingowe z SP Innowacyjne zarządzanie marką
Cena za semestr od od od od 2975 złzł

    - Zarządzanie przedsiębiorstwem z SP Zarządzanie projektem

    - Zarządzanie przedsiębiorstwem z SP Zarządzanie zasobami ludzkimi

    - Zarządzanie zasobami ludzkimi z SP Kadry i płace

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
St. II stopnia ze studiami podyplomowymi - Zarządzanie
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2975 zł semestr

Zarządzanie

Dlaczego warto wybrać Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej?

- Polsko-angielska ścieżka dydaktyczna
- Kierunek objęty Programem Partnerstwa Biznesowego. Parterami kierunku są firmy BCC Loża Wielkopolska oraz Wielkopolski Związek Pracodawców
- W ramach współpracy z firmami zewnętrznymi studenci mają okazję uczestniczyć w zajęciach, warsztatach i spotkaniach przedstawicieli praktyki.
- Część przedmiotów na specjalności International Businesses realizowana jest od 4 semestru w języku angielskim
- Jeśli szczególnie interesujesz się marketingiem w WSB wraz z innymi studentami
możesz rozwijać swoje zainteresowania, stając się członkiem Marketingowego Koła Naukowego „Pirrania”
- Zajęcia mają bardzo praktyczny charakter – prezentowane są na nich realne problemy zarządcze, wykonywane są projekty, omawiane są case studiem
- Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

- wykorzystać niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych oraz zarządzania, a także nauk pokrewnych.
- rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami firmy osobowymi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi.
- przeprowadzać analizę strategiczną firmy
- znać zasady zarządzania międzynarodowego
- znać zasady obrotu nieruchomościami oraz zarządzać nieruchomościami i je ewidencjonować.

 

Zarządzanie ze studiami podyplomowymi

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu?

-Zarządzanie to kierunkiem dla osób o zdolnościach przywódczych i organizacyjnych, którzy myślą strategicznie i są gotowi do podejmowania ryzyka.
-Kierunek przygotowuje do prowadzenia własnej firmy, przejęcia i rozwijania biznesu rodzinnego, a także do pracy w przedsiębiorstwach z różnych branż
-Kierunek Zarządzanie objęty jest Programem Partnerstwa Biznesowego. Partnerami biznesowymi kierunku są firmy BCC Loża Wielkopolski, International Project Management Polska, Wielkopolski Związek Pracodawców
-Jako student WSB będziesz miał okazję wziąć udział w Targach Pracy -
-Jako student WSB będziesz mógł skorzystać z profesjonalnego, darmowego coachingu dla studentów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

-zarządzać małym i średnim przedsiębiorstwem
-pełnić role menedżerskie w przyszłej pracy zawodowej
-rozpoznawać przyczyny i reakcję na sytuacje trudne w organizacji
-podejmować właściwe decyzje w zakresie skutecznego wykorzystywania różnych instrumentów: finansowych, administracyjnych, marketingowych, służących rozwojowi
społeczno-gospodarczemu na danym obszarze.

Sprawdź szczegóły kierunku na stronie WSB w Poznaniu

 

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły