Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek )

Poznań

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

Zarządzanie

Dlaczego warto wybrać Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej?

- Polsko-angielska ścieżka dydaktyczna
- Kierunek objęty Programem Partnerstwa Biznesowego. Parterami kierunku są firmy BCC Loża Wielkopolska oraz Wielkopolski Związek Pracodawców
- W ramach współpracy z firmami zewnętrznymi studenci mają okazję uczestniczyć w zajęciach, warsztatach i spotkaniach przedstawicieli praktyki.
- Część przedmiotów na specjalności International Businesses realizowana jest od 4 semestru w języku angielskim
- Jeśli szczególnie interesujesz się marketingiem w WSB wraz z innymi studentami
możesz rozwijać swoje zainteresowania, stając się członkiem Marketingowego Koła Naukowego „Pirrania”
- Zajęcia mają bardzo praktyczny charakter – prezentowane są na nich realne problemy zarządcze, wykonywane są projekty, omawiane są case studiem
- Możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

- wykorzystać niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych oraz zarządzania, a także nauk pokrewnych.
- rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami firmy osobowymi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi.
- przeprowadzać analizę strategiczną firmy
- znać zasady zarządzania międzynarodowego
- znać zasady obrotu nieruchomościami oraz zarządzać nieruchomościami i je ewidencjonować.