Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

20-031 Lublin

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH

    - Administracja publiczna

    - Administracja publiczna

    - Agrochemia

    - Agrochemia

    - Chemia techniczna

    - Chemia techniczna

    - Fizjoterapia

    - Fizjoterapia

    - Public Relations i doradztwo medialne

    - Public Relations i doradztwo medialne

    - Wychowanie fizyczne - studia o profilu praktycznym

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne