Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

20-031 Lublin

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS

    - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

    - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

    - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

    - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

    - Grafika

    - Grafika

    - Grafika - studia w jęz. angielskim

    - Jazz i muzyka estradowa

    - Jazz i muzyka estradowa

    - Malarstwo

    - Malarstwo

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne