Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

20-031 Lublin

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS

    - Bezpieczeństwo narodowe

    - Bezpieczeństwo narodowe

    - Bezpieczeństwo narodowe

    - Bezpieczeństwo narodowe

    - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

    - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

    - Politologia

    - Politologia

    - Produkcja medialna

    - Produkcja medialna

    - Społeczeństwo informacyjne

    - Społeczeństwo informacyjne - studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

    - Stosunki międzynarodowe

    - Stosunki międzynarodowe

    - Stosunki międzynarodowe - studia w jęz. angielskim

    - Studia wschodnie

    - International relations - NOWOŚĆ!

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne