Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UMCS

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

20-031 Lublin

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UMCS

    - Europeistyka

    - Europeistyka

    - Filozofia

    - Filozofia

    - Kognitywistyka

    - Kognitywistyka

    - Kreatywność społeczna

    - Socjologia

    - Socjologia

    - Zarządzanie w politykach publicznych

    - Zarządzanie w politykach publicznych

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne