Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

20-031 Lublin

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS

    - Anglistyka

    - Anglistyka

    - Anglistyka

    - Archeologia

    - Archeologia

    - Architektura informacji

    - Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

    - Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

    - Bałkanistyka

    - E-edytorstwo i techniki redakcyjne

    - English Studies - studia w jęz. angielskim

    - Filologia polska

    - Filologia polska

    - Germanistyka

    - Germanistyka

    - Glottodydaktyka polonistyczna

    - Historia

    - Historia

    - Iberystyka

    - Informacja w e-społeczeństwie

    - Informatologia stosowana

    - Kulturoznawstwo

    - Kulturoznawstwo

    - Lingwistyka stosowana

    - Lingwistyka stosowana - studia w jęz. obcym: angielskim, rosyjskim, ukraińskim

    - Lingwistyka stosowana

    - Logopedia z audiologią

    - Logopedia z audiologią

    - Romanistyka

    - Romanistyka

    - Rusycystyka

    - Rusycystyka

    - Technologie cyfrowe w animacji kultury

    - Translacja konferencyjna

    - Turystyka historyczna

    - Turystyka historyczna

    - Ukrainistyka

    - Ukrainistyka

    - Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie - NOWOŚĆ!

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne