Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

20-031 Lublin

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS

    - Administracja

    - Administracja

    - Administracja

    - Administracja

    - Bezpieczeństwo wewnętrzne

    - Bezpieczeństwo wewnętrzne

    - Bezpieczeństwo wewnętrzne

    - Bezpieczeństwo wewnętrzne

    - Prawno-biznesowy

    - Prawno-biznesowy

    - Prawno-menadżerski

    - Prawno-menadżerski

    - Prawo

    - Prawo

    - Prawno-administracyjny

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne